• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Vad är Base 10 Blocks?

  Basen 10, eller decimal systemet, är det mest använda numeriska systemet i världen. I det här systemet tilldelas decimal- och fraktionsvärden baserat på siffrorna 1 till 10. Bas 10 block är vanliga matematiska manipuleringar som hjälper barn i grundskolan att visualisera bas 10-systemet medan de arbetar med grundläggande och avancerade matematiklektioner.

  Om

  Bas 10 block är matematiska manipuleringar med tre primära komponenter. Den första komponenten är den enda kuben eller kvadraten, av vilken det finns nio. Dessa små block representerar en kolumn av en matematisk figur. Den andra komponenten är en rad gjord av 10 kuber eller kvadrater förenade. Det finns också nio av dessa, och var och en representerar tiotals kolumnen i en figur. Slutligen finns det en kub som består av 100 små kuber, eller 10 rader kuber, vilket representerar hundratals kolumnen. Till exempel skulle numret 234 representeras av två stora hundratals kuber, tre små tio rader och fyra enskilda block.

  Material

  Bas 10-kvarter finns som tre- och tvådimensionella objekt, såväl som praktiskt taget. Tredimensionell bas 10 block är generellt gjorda av ett råträ eller plast. Vissa typer av tredimensionella bas 10 block är gjorda med pinnar så att de kan fästa vid varandra, så att eleverna kan bygga sina egna rader och stora kuber. Tvådimensionella block finns i kalkylblad, vilka elever kan skära ut eller färga enligt matematiska övningar. Dessutom finns det datorprogram och webbplatser som ger gratis interaktiv bas 10 block och aktiviteter för studenter och lärare.

  Aktiviteter

  Bas 10 block kan användas för nybörjare och avancerad inlärning, eftersom blocken kan representera både heltal och fraktioner eller decimaler. Till exempel kan barn som lär sig räkna i tidiga elementära program använda blocken att räkna med och förstå förhållandet mellan siffrorna i ett bas 10-system. Blocken kan också användas för att beräkna grundläggande tilläggs- och subtraktionsproblem. Mer avancerade elever kan använda blocken för att lägga till och subtrahera fraktioner och decimaler samtidigt som man visualiserar fraktionen i hela.

  Fördelar

  Bas 10 block, som de flesta matematiska manipulativ, hjälper barn förstå matematiska begrepp genom att göra abstrakta begrepp fysiska. Med hjälp av bas 10-block för tidig grundutbildning hjälper barnen snabbt att utveckla räkneförmåga, vilket ger en stark grund för avancerad matematik. Dessutom, med hjälp av bas 10-block och andra matte manipuleringar hjälper eleverna att utveckla problemlösningsförmåga och främjar att arbeta i grupper, vilket kan vara fördelaktigt inom alla studieområden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com