• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Lägga till och subtrahera fraktioner

  Lägga till och subtrahera fraktioner är lätt när beteckningarna är desamma. (Nämnaren är det nedre talet i fraktionen, det översta numret heter täljaren.) När fraktioner har olika nämnare finns det några steg som du måste följa för att hitta en gemensam nämnare så att fraktionerna kan läggas till eller subtraheras från varandra.

  Välj den större nämnaren för de två fraktionerna du lägger till eller subtraherar. I problemet 1/3 + 1/2, 3 är den större nämnaren för de två fraktionerna.

  Lista multiplarna till den större nämnaren. En multipel är ett tal som ett annat tal delar in jämnt. I vårt exempel är multiplar av 3 3, 6, 9, 12, 15 och så vidare.

  Hitta multiplar för mindre nämnare. Multiplarna 2 är 2, 4, 6, 8, 10 och så vidare.

  Välj det minsta multipel som är gemensamt för båda nämnarna. Sex är en gemensam multipel av både 3 och 2. Detta är den minst gemensamma nämnaren.

  Hitta minst gemensamma nämnare för båda fraktionerna. (Se avsnitt 1.) I exemplet 1/3 + 1/2 är 6 den minsta gemensamma nämnaren för båda fraktionerna.

  Byt namn på båda fraktionerna med den minst gemensamma nämnaren. I exemplet 1/3 + 1/2 skulle du skriva båda nämnarna som en 6.

  Ändra täljare för att göra lika delar. Multiplicera toppnumret med det tal du multiplicerat med nämnaren för att få den minst gemensamma nämnaren. I exemplet blir 1/3 + 1/2 2/6 + 3/6. Fraktionen 1/3 multipliceras med 2 eftersom 3 x 2 = 6. Fraktionen 1/2 multipliceras med 3 eftersom 2 x 3 = 6.

  Slutför problemet genom att lägga till eller subtrahera. I exemplet 2/6 + 3/6 är svaret 5/6.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com