• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar vattenvolymen

  Beräkning av vattenvolymen beror på formen på kärlet som innehåller vattnet. Volymberäkningar för en kvadratisk eller rektangulär kärl kräver du vet dess längd, bredd och djup för inträde in i volymen ekvationen, V = L_W_D, där L står för en längd, W är bredden och D representerar djup. Utför samma beräkning volym för en cirkulär kärl kräver att du vet fartygets djup och diameter eller radie, eftersom volymen ekvationen i detta fall läser: V = (r ^ 2) Dπ, där r representerar radien, D står för djup, och π, eller pi, är lika med ett konstant värde som vanligen avrundas till 3,14.

  Rektangulär Vessel Volym

  Givet en pool som mäter 10 fot lång, 12 fot bred och en enhetlig 6 fot djup, beräkna volymen av vatten i den poolen min multiplicerar 10 med 12 vid 6, vilket ger 720 kubikfot vatten. En kubikfot är lika med 7,48 liter, vilket innebär att vattenvolymen i denna pool skulle motsvara cirka 5386 liter vatten.

  Circular kärlvolymen

  Om du måste beräkna volymen av vatten i en rund pool som är 20 fot i diameter och 6 fot djupt, börja min halvera diameter för att uppnå radien längd, vilket är 10. Square radien och multiplicera det med djupet och med konstanten pi, eller 3,14. Detta ger en volym av 1 884 kubikfot vatten, vilket, när det multipliceras med 7,48 för att omvandla kubikfot till gallon, motsvarar ungefär 14 092 liter vatten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com