• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur används linjära ekvationer i vardagslivet?

  Linjära ekvationer använder en eller flera variabler där en variabel är beroende av den andra. Nästan varje situation där det finns en okänd kvantitet kan representeras av en linjär ekvation, som att räkna ut inkomst över tid, beräkna körsträcka eller förutspå vinst. Många använder linjära ekvationer varje dag, även om de gör beräkningarna i huvudet utan att skriva ett linjediagram.

  Variabel kostnad

  Tänk dig att du tar en taxi medan du är på semester. Du vet att taxi tjänsten kostar $ 9 att välja din familj upp från ditt hotell och ytterligare $ 0,15 per mil för resan. Utan att veta hur många mil det kommer att vara för varje destination, kan du ställa in en linjär ekvation som kan användas för att hitta kostnaden för en taxitur som du tar på din resa. Genom att använda "x" för att representera antalet mil till din destination och "y" för att representera kostnaden för den taxisturen, skulle den linjära ekvationen vara: y = 0.15x + 9.

  Priser

  Linjära ekvationer kan vara ett användbart verktyg för att jämföra lönesatser. Till exempel, om ett företag erbjuder att betala dig $ 450 per vecka och den andra erbjuder $ 10 per timme, och båda frågar dig att arbeta 40 timmar per vecka, vilket företag erbjuder den bättre lönen? En linjär ekvation kan hjälpa dig att räkna ut det! Det första bolagets erbjudande uttrycks som 450 = 40x. Det andra bolagets erbjudande uttrycks som y = 10 (40). Efter att ha jämfört de två erbjudandenen berättar ekvationerna att det första företaget erbjuder den bättre lönen på $ 11,25 per timme.

  Budgeting

  En partiplanerare har en begränsad budget för en kommande händelse . Hon måste ta reda på hur mycket det kostar henne att hyra ett utrymme och betala per person för måltider. Om kostnaden för uthyrningsutrymmet är $ 780 och priset per person för mat är $ 9,75 kan en linjär ekvation konstrueras för att visa den totala kostnaden, uttryckt som y, för varje antal deltagare eller x. Den linjära ekvationen skulle skrivas som y = 9,75x + 780. Med denna ekvation kan partyplaneraren ersätta ett antal festgäster och ge henne klienten den faktiska kostnaden för evenemanget med mat och hyreskostnader som ingår.
  < h2> Förutsägelser

  Ett av de mest användbara sätten att tillämpa linjära ekvationer i vardagen är att göra förutsägelser om vad som kommer att hända i framtiden. Om en bakeförsäljningskommitté spenderar 200 dollar i initiala startkostnader och sedan tjänar 150 dollar per månad i försäljningen kan den linjära ekvationen y = 150x - 200 användas för att förutsäga kumulativ vinst från månad till månad. Till exempel, efter sex månader, kan utskottet förvänta sig att ha nettat $ 700 för (150 x 6) - 200 = $ 700. Medan verkliga världsfaktorer verkligen påverkar hur exakta förutsägelser är, kan de vara en bra indikation på vad som ska förväntas i framtiden. Linjära ekvationer är ett verktyg som gör det möjligt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com