• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Vad är tillämpningarna av diskret matematik?

  Diskret matematik är studien av matematik begränsad till uppsättningen heltal. Även om tillämpningar av fält av kontinuerlig matematik som kalkyl och algebra är uppenbara för många, kan tillämpningarna av diskret matematik först vara oklara. Diskret matematik bildar dock grunden för många världsomspännande vetenskapsområden - särskilt datavetenskap. De primära teknikerna som lärs i en diskret matematikkurs kan tillämpas på många olika områden.

  Diskret matematik i kryptografi

  Krypteringsfältet, vilket är studien av hur man skapar säkerhetsstrukturer och lösenord för datorer och andra elektroniska system baseras helt på diskret matematik. Detta beror delvis på att datorer skickar information i diskreta eller separata bitar. Nummerteori, en viktig del av diskret matte, gör det möjligt för kryptografer att skapa och bryta numeriska lösenord. På grund av den mängd pengar och mängden konfidentiell information som berörs, måste kryptografer först ha en solid bakgrund i talteori för att visa att de kan tillhandahålla säkra lösenord och krypteringsmetoder.

  Relationella databaser

  Relationella databaser spelar en roll i nästan varje organisation som måste hålla reda på anställda, kunder eller resurser. En relationsdatabas förbinder egenskaperna hos en viss information. I en databas som innehåller klientinformation kan till exempel den relationella aspekten av denna databas låta datorsystemet veta hur man kopplar klientens namn, adress, telefonnummer och annan relevant information. Allt detta görs genom det diskreta matematiska konceptet för uppsättningar. Sets tillåter information att grupperas och läggas i ordning. Eftersom varje informationsuppgift och varje egenskap som tillhör den informationen är diskret kräver organisationen av sådan information i en databas diskreta matematiska metoder.

  Användning för diskret matematik i logistik

  Logistik är Studien av att organisera flödet av information, varor och tjänster. Utan diskret matematik skulle logistik inte existera. Detta beror på att logistik gör stor användning av grafer och grafteori, ett underfält av diskret matematik. Grafteori möjliggör komplexa logistiska problem för att förenkla grafer som består av noder och linjer. En matematiker kan analysera dessa grafer enligt metoderna för grafteori för att bestämma de bästa rutorna för frakt eller lösa andra logistikproblem.

  Datoralgoritmer

  Algoritmer är de regler som en dator arbetar med. Dessa regler skapas genom lagar av diskret matematik. En dataprogrammerare använder diskret matematik för att designa effektiva algoritmer. Denna design innefattar att använda diskret matte för att bestämma antalet steg som en algoritm behöver slutföra, vilket innebär algoritmens hastighet. På grund av diskreta matematiska tillämpningar i algoritmer går dagens datorer snabbare än någonsin tidigare.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com