• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar ett temperaturområde

  I matematik är medelvärdet, medianen, läget och intervallet vanliga statistiska mätningar av en enkel uppsättning data. Denna sista mätning är bestämningen av längden på intervallet för alla tal i datasatsen. Denna beräkning kan göras för varje uppsättning reella tal, inklusive temperaturer. Räckvidden är en ganska enkel beräkning för att göra, och beräkningen kan berätta mycket om den uppsatta siffran i fråga.

  Lista siffrorna i temperaturuppsättningen. Placera dem i ordning från lägsta till högsta.

  Identifiera det lägsta numret i datamängden, liksom det högsta numret.

  Dra det lägsta numret i uppsättningen från det högsta numret. Det resulterande värdet är intervallet för uppsättningen temperaturvärden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com