• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar det saknade talet i en ekvation

  Att lösa ekvationer är matematikens bröd och smör. Att lägga till, subtrahera, multiplicera och dela siffror är nödvändiga beräkningselement, men den verkliga magiken ligger i att kunna hitta ett okänt tal som ges tillräcklig numerisk information för att utföra detta.

  Ekvationer innehåller variabler, som är bokstäver eller andra icke-numeriska symboler som representerar värden är det upp till dig att bestämma. Komplexiteten och djupet av förståelse som krävs för att lösa ekvationer varierar från grundläggande aritmetik till högre nivåberäkningar, men att hitta det saknade numret är målet varje gång.

  Envariabelekvationen

  I dessa problem, du letar efter en unik lösning på ett problem. Till exempel:

  2x + 8 = 38

  Det första steget i dessa enkla ekvationer är att isolera variabeln på ena sidan av lika tecknet, genom att lägga till eller subtrahera en konstant efter behov. I det här fallet subtrahera 8 från båda sidor:

  2x = 30

  Nästa steg är att få variabeln i sig genom att strippa den av koefficienter, vilket kräver division eller multiplikation. Här dela varje sida med 2 för att få:

  x = 15

  Den enkla tvåvariära ekvationen

  I dessa ekvationer ser du faktiskt inte på ett enda nummer men en uppsättning tal, det vill säga en rad x-värden som motsvarar en rad y-värden för att ge en lösning som är en kurva eller en linje i ett diagram, inte en enda punkt. Till exempel ges:

  y = 6x + 9

  Du kan börja med att plugga in de x-värden du väljer. Det är bekvämt att börja med 0 och arbeta upp och sedan ner med enheter av 1. Detta ger

  y = 6 (0) + 9 = 9

  y = 6 (1) + 9 = 15

  y = 6 (2) + 9 = 21

  Och så vidare. Du kan då plotta grafen för denna ekvation eller funktion om du vill.

  Den komplicerade tvåvariära ekvationen

  Denna typ av problem är en variant ovanstående med den rynka som varken x inte y presenteras i enkel form. Till exempel ges:

  3y - 6 = 6x + 12

  Du måste välja en plan för attack som isolerar en variabler i sig själv, utan koefficienter.

  För att börja, lägg till 6 på varje sida för att få:

  3y = 6x + 18

  Du kan nu dela varje term med 3 för att få y av sig själv:

  y = 2x + 6

  Detta lämnar dig vid samma tidpunkt som i föregående exempel, och du kan arbeta vidare därifrån.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com