• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Vad är skillnaden mellan nominella och ordinära data?

  I statistiken avser termen "nominell" och "ordinal" olika typer av kategoriserbara data. För att förstå vad var och en av dessa termer betyder och vilken typ av data som varje refererar till, tänk på roten till varje ord och låt det vara en ledtråd för vilken typ av data den beskriver. Nominella data innefattar namngivning eller identifiering av data; Eftersom ordet "nominellt" delar en latinska rot med ordet "namn" och har ett liknande ljud, är den nominella datafunktionen lätt att komma ihåg. Ordinära data innebär att informationen placeras i en ordning, och orden "ordinal" och "order" är lika, vilket gör att funktionen av ordinära data också är lätt att komma ihåg.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Nominella data tilldelar namn till varje datapunkt utan att placera den i någon form av ordning. Exempelvis kan resultaten av ett test klassificeras nominellt som en "pass" eller "fail."

  Ordinära datagruppdata enligt något slags rankningssystem: det beställer data. Exempelvis kan testresultat grupperas i fallande ordning efter klass: A, B, C, D, E och F.

  Nominella data

  Nominella data namnger bara något utan att tilldela det till en order i förhållande till andra numrerade objekt eller data bitar. Ett exempel på nominella data kan vara en "pass" eller "fail" -klassificering för varje elevs testresultat. Nominella data ger viss information om en grupp eller en uppsättning händelser, även om den informationen är begränsad till enbart antal.

  Om du till exempel vill veta hur många som föddes i Florida varje år under de senaste fem åren år, hitta de här siffrorna och avbilda dina resultat på en stapeldiagram. Data som representeras i diagrammet har ingen naturlig rangordning eller beställning; siffrorna illustrerar helt enkelt ett faktum, inte nödvändigtvis en preferens, och är bara etiketter som svarar på frågan "hur många?" Dessa är nominella data.

  Ordinaldata

  Ordinära data, till skillnad från nominella data, innefattar viss ordning; Ordinära tal står i förhållande till varandra på ett rankat sätt. Antag förmodligen att du får en undersökning från din favoritrestaurang som ber dig ge feedback på den tjänst du fick. Du kan rangordna kvaliteten på tjänsten som "1" för dålig, "2" för under genomsnittet, "3" i genomsnitt, "4" för mycket bra och "5" för utmärkt. Uppgifterna som samlats in av denna undersökning är exempel på ordinära data. Här har de tilldelade numren en order eller rankning; det vill säga en rangordning av "4" är bättre än en rangordning av "2."

  Men även om du har tilldelat ett nummer enligt din åsikt är detta nummer inte ett kvantitativt mått: Även om en rangordning av "4" är klart bättre än en rangordning av "2", det är inte nödvändigtvis dubbelt så bra. Nummerna är inte matematiskt mätta eller bestämda men är bara tilldelade som etiketter för åsikter.

  Varför veta skillnaden är Kritisk

  När du arbetar med statistik bör du veta om de data du tittar på är nominella eller ordinära, eftersom den här informationen hjälper dig att bestämma hur du ska använda data. En statistiker förstår hur man bestämmer vilken statistisk analys som ska tillämpas till en datasättning baserad på huruvida det är nominellt eller ordinärt. Metoder för märkning av data i statistiken kallas "skalor", tillsammans med nominella och ordinära skalor är intervall och förhållande vågar.

  Hur Nominella och Ordinära Data är Liknande

  Data kan antingen vara numeriska eller kategoriska, och båda är nominella och ordinära data klassificeras som kategoriska. Kategoriska data kan räknas, grupperas och ibland rankas i storleksordning. Numeriska data kan mätas. Med kategoriska data kan händelser eller information placeras i grupper för att ge en viss känsla av ordning eller förståelse.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com