• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Fakta om silkesmaskar
  Silkesmaskar är små maskar som spinner sina egna silkekokonger. Det vetenskapliga namnet på silkesmaskar är Bombyx mori, vilket betyder "silkesmask av mullbärsträdet." De har växt upp för att producera tyg i tusentals år och kan inte längre hittas i det vilda.

  Utseende
  Silkmaskar börjar som ormliga larver med de tre distinkta kroppsdelarna av en insekt. Efter att ha spenderat tid i en kokong, mattar silkesmasken in i en scaly, fyravingarad moth.

  Molting

  Efter kläckning från ägg smälter maskarna fyra gånger innan de spolar sina kokoner. Silkefibrerna kommer från kokongerna.

  Diet

  Silkesmaskar äter bladen av mulberryträdet eller kan existera på en artificiell diet. De äter också bladen av trädet som kallas Himmelens Träd.

  Habitat

  Silkesmaskar beror nu på silkeproducenter, laboratorier och skolbarn för att sprida arten. I deras domestication förlorade mothorna förmågan att flyga, så att vilda populationer inte längre existerar.

  Mating

  Kvinnliga moths frisätter feromoner som plockas upp av små hår på manmothantenner. De små mängderna feromoner är detekterbara från långa avstånd.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com