• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur man gör biomasspyramider

  En biomasspyramid är ett diagram som visar befolkningen på varje nivå i en livsmedelskedja. Den nedersta nivån på pyramiden visar tillverkarna, nästa nivå visar de primära konsumenterna, den tredje nivån visar sekundära konsumenter och så vidare. I de flesta ekosystem finns det fler producenter än primära konsumenter, mer primära konsumenter än sekundära konsumenter och så vidare. En inverterad biomasspyramid avbildar ett ekosystem som har fler djur överst i livsmedelskedjan än livsmedel som är tillgängliga för dessa djur att äta.

  Biomasspyramider

  Undersök växterna och djuren som bor i ekosystem du kommer att representera i biomasspyramiden.

  Rita pyramidens bas. Denna nivå kommer att representera producenterna (växterna) i ekosystemet.

  Rita nästa pyramidnivå ovanpå den första. Denna nivå kommer att representera de primära konsumenterna (växtätare) i ekosystemet.

  Rita pyramidens tredje nivå. Gör denna nivå något mindre än den andra nivån. Den tredje nivån innehåller sekundära konsumenter.

  Rita den slutliga nivån på biomasspyramiden. Denna nivå ska vara den minsta nivån. Det kommer att visa tertiära konsumenter (köttätare) som äter djuren på nivån nedan.

  Tips

  Du kanske vill inkludera data om antalet levande saker som finns i varje nivå i biomasspyramiden .

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com