• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad händer efter vattenångkondensor?

  Vatten i gasformigt tillstånd är vattenånga. Förångningsförfarandet förändrar vattnet till ånga och värme påskyndar processen. All luft innehåller vattenånga, även den till synes torra öknen. Vattendamp återvänder till flytande vatten genom kondensation, motsatt förångningsprocessen. Vatten går igenom kontinuerliga förångnings- och kondensationscykler, kallad vattencykeln.

  Kondens i atmosfären

  Vattenånga och droppar i atmosfären kombineras med små partiklar av damm och annat material. Dessa droppar koalescerar (kombinerar), ökar i storlek och bildar moln. Ju kallare temperaturer i atmosfären påskyndar kondensationsprocessen. Partiklarna i molnen blir så småningom alltför tunga för att förbli suspenderade i atmosfären och falla till jorden som någon form av nederbörd: regn, frysande regn, hagel eller snö.

  Dew

  At natt, när temperaturen sjunker kan vattenånga i luften kondensera på ytor nära marken och lämna synliga vattendroppar kallad dagg. Den punkt där ändringen i formuläret sker sker kallad daggpunkten. Dug är mer benägna att bilda på molnfria nätter med liten eller ingen vind.

  Dimma

  Dimma bildas av kondensvattendroppar när vattendampen i luften nära marken kyler. Dimma kan bildas efter regn kyler och dämpar lågljud. Dimma kan bildas på en molnfri natt om luften är fuktig, särskilt på hösten när nätterna blir längre och kallare. Vara fuktiga luftmassor som blåser över en sval yta, som havsytan eller ett snötäcke, kan också skapa dimma.

  Frost

  Frost förekommer på samma sätt som dagg ; men i stället är daggpunkten nära frysning. Vattendampen kondenserar och fryser på ytor med temperaturer under frysning, vilket ger frost.

  Andra exempel

  Kondensation uppstår när vattenånga kyler på utsidan av drickglasögon som innehåller kalla drycker. på ögonglasögon när en person flyttar från en luftkonditionerad byggnad utanför till varm, fuktig luft; på insidan av bilfönster från den varma, fuktiga luften som utandas av passagerarna och på insidan av många fönster på vintern.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com