• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  En konsuments roll i ett ekosystem

  Ett ekosystem definieras helt enkelt som levande och icke-levande komponenter i en distinkt ekologisk enhet. Flera väsentliga processer uppstår inom ett ekosystem för att upprätthålla jämvikt och återvinna näringsämnen genom systemet. Komponenterna kan klassificeras som producenter, sönderdelare och konsumenter i ekologiska termer. Producenter eller autotrofer består i stor utsträckning av växter som fångar energi i systemet och levererar mat. Dekomponenter bryter ner organiskt material för återvinning genom systemet.

  Energi

  Konsumentens viktigaste roll är att fortsätta energikretsen som startas av producenterna och använda den mat som de lagrar.

  Mat

  Konsumenterna bearbetar mat och energi som produceras av producenterna, vilket gör det tillgängligt för sönderdelarna.

  Typer

  Konsumenterna kan vara växtätare eller växtätare, köttätare eller köttätare, eller omnivorer, som matar på en mängd olika livsmedelskällor.

  Metabolism

  Metabolism är den fysiologiska processen genom vilken konsumenterna bryter ner och använder mat och energi som produceras av producenterna .

  Balans

  Ekosystemets hälsa är beroende av produktionsproducenternas produktionsbalans för att få tillräckligt med konsumtionsmedel för konsumtion, vilket i sin tur inte får tappa ut resurser.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com