• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Varför behöver växter och djur kväve?

  Kväve är ett byggnadselement i atmosfären, där det är den mest rikliga gasen och i organismer. Dess flöde genom jordens atmosfäriska, geologiska och biologiska system - kvävecykeln - är en av ekologins stora koreografier.

  Kväveens biologiska roll

  Kväve som är grundläggande för cellulär struktur krävs av växter och djur för produktion av proteiner och aminosyror.

  Fotosyntes

  En av komponenterna i klorofyll, växtpigmentet som underlättar fotosyntesen är kväve. Det spelar en roll i denna oerhört viktiga transformation av solenergi.

  Tillgänglighet

  Även om 78 procent av atmosfären består av kvävegas är användbar kväve en begränsad råvara. De flesta organismer kan bara trycka på elementet för tillväxt och funktion endast när det genom en process som kallas kvävefixering, har omvandlats till ammoniak eller nitrater.

  Kvävefixering

  Fixation utförd av bakterier i jord- ofta i symbiotiskt förhållande med svampar och växter - ger största delen av kvävet tillgängligt för det biotiska samhället.

  Kvävecykel

  Denna gas passerar genom atmosfären, stenar, blixtar, växter och djur, vilket underlättar tillväxt och befrias av organiskt avfall och sönderfall i en grundläggande biogeokemisk cykel.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com