• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är några egenskaper hos DNA?

  DNA, eller deoxiribonukleinsyra, är allmänt känt som livets grundläggande byggsten. Dessa molekyler innehåller en genetisk kod som dikterar cellulär aktivitet och biologisk utveckling i nästan alla levande organismer. DNA överförs från föräldrar och ärvs av avkomma. Det dikterar specifika egenskaper inklusive hur en person kommer att se ut hur länge det är troligt att leva. Det kompletta mänskliga genomet består av cirka tre miljarder DNA-molekyler.
  DNA från föräldrar

  Människor får en komplett uppsättning gener från sin mor och en annan från sin far. Gener är sekvenser av nukleotider som innehåller information för att bygga och underhålla celler. Gener kan diktera en individs hudfärg, kroppstyp, personlighet och till och med IQ. Totalt har människor cirka 30 000 olika gener spridda mellan 46 kromosomer. Varje kromosom innehåller något färre än 1 000 gener.
  Kromosomer

  DNA samlas upp till kromosomer i en cellkärna. Bortsett från reproduktionsceller innehåller varje cell 46 linjära kromosomer. Av de 23 paret av kromosomer (46 totalt) är 22 lika stora i storlek, form och genetiskt innehåll. Dessa kromosomer är kända som autosomer. Det 23: e paret är känt som en sexkromosom. Den består av antingen två X-kromosomer eller en XY-kromosomkombination och bestämmer individens kön. Celler med två X-kromosomer ger kvinnor och celler med en X- och en Y-kromosomutbyte män.
  DNA-baser
  ••• Jason Reed /Photodisc /Getty Images

  Fyra kemiska baser utgör DNA-kodning: adenin ( A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Baspar skapas när baserna A och T kopplas ihop och baserna C och G kopplas ihop. Dessa baspar kopplar till en fosfatmolekyl och en sockermolekyl, vilket skapar en större struktur känd som en nukleotid. Nukleotider är arrangerade i spiralformationer som kallas dubbla helixer. Den dubbla spiralen är byggd på samma sätt som en stege - rullarna är gjorda av baspar (antingen A&T-kombinationer eller C&G-kombinationer) och sidostyckena är gjorda av socker- och fosfatmolekyler.
  Replikation

  DNA-replikering är kritisk för nya celler. Alla nya celler måste ha en exakt kopia av det DNA som fanns i celler med ursprung. En kopia av den ärftliga "planen" är viktig eftersom den styr cellaktivitet och den övergripande biologiska utvecklingen. Lyckligtvis kan varje tråd i den dubbla helixen fungera som ett mönster för duplikering.
  Unikhet <<> DNA-sekvensering är unik för människor. Bortsett från sällsynta fall av identiska tvillingar kommer inga två personer att dela samma exakta DNA. Av de ungefär tre miljarder baspar som fullbordar det mänskliga genomet är mer än 99 procent detsamma i alla människor. Den närmaste levande släktingen till människor, schimpansen, delar 96 procent av vårt DNA. Trots en till synes hög jämförelse, har människor och schimpanser fortfarande 40 miljoner olika DNA-molekyler.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com