• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad behöver sniglarna leva?

  Sniglar är en grupp av skalade blötdjur, med arter som finns i många livsmiljöer, som sötvatten, hav och land. Landsläckor, även om de är bättre kända än andra typer, utgör en liten grupp. Marin sniglar är den mest talrika och biologiska gruppen. Alla snailarter behöver dock syre, mat, vatten och tillräcklig temperatur och fuktighet för att leva. Sniglar är trädgårdsskadedjur, men odlas också som gastronomiska delikatesser.

  Mat

  Sniglar är omnivorösa djur, vilket innebär att de kan äta mat från växt- och djurkällor . Sniglar kan mata på en mängd olika material, såsom sönderdelande växter och ryggradslösa djur, och alla typer av löv eller alger. Däremot kan olika snigelslag ha tydliga matförhållanden. De gigantiska afrikanska landsläckorna (Achatina fulica) - som är populära husdjur i vissa länder, men även allvarliga jordbruksplager och olagliga att hålla i USA - kan äta någon matavling, inklusive sallad, gurka och kål. Träsnäckan springer främst på sönderfallande organiska ämnen, nässlor och smörgåsar, medan vattenslaklarna äter små ryggradslösa djur och alger.

  Oxygen

  Som de flesta djurarter behöver sniglar syre för att överleva. De flesta landsneglar och några marina och sötvattenarter har en enda lunga, där utbytet mellan syre och koldioxid uppträder. Vattenlevande arter måste komma till ytan för att andas, för att ta det atmosfäriska syret. Dammseglar, blåsesnäckor, ramens sniglar, den gemensamma landslakan och sötvattenspärlor är exempel på sniglar som andas genom lungorna. Några sniglar, som vattenneriter, bithynier och lera sniglar, har gyllor i stället för lungor och kan bara ta syre upp i vattnet.

  Vatten

  Liksom de flesta levande varelser, båda markerna och vattenslakarter behöver dricka vatten för att överleva. Landsläckor dricker från små pölar som bildas på löv eller på marken, men de får också sitt vatten från de saftiga blad som de äter. Marint arter tar saltvatten när de matar, men har en utsöndringsmekanism för att eliminera överdrivna saltmängder som de intar.

  Lämpliga temperaturer och fuktighet

  Optimala temperaturer varierar beroende på art, men de flesta jordsläckor föredrar varma temperaturer från 65 till 80 grader Fahrenheit och hög luftfuktighet miljöer. Sphincterochila boissieri, som finns i Egypten och Israel, och kan stå emot temperaturer upp till 120 grader Fahrenheit. Men den här arten lever för det mesta i ett vilande tillstånd och blir aktivt endast efter regnet. Vissa arter av släktet Arion och Deroceras finns i tempererade klimat, men är också anpassade för att leva i polära klimat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com