• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Fördelar och nackdelar med Quadrat Använd

  Många forskare föredrar att studera växter och djur i sina naturliga livsmiljöer utan att störa dem. Men områden är ofta för stora för att ett team av forskare ska studera tillräckligt. Quadrats är slumpmässigt fördelade tomter som tillåter forskare att samla in data och använda den för att göra antaganden om hela studieområdet eller de studerade arterna.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Kvadratar är lätta att använda, billiga och lämpliga för studier av växter, långsamma djur och snabbare djur med ett litet utbud. De kräver emellertid att forskaren ska utföra arbetet inom fältet och utan försiktighet är benägna att studera fel.

  Studiedesign

  Kvadratar tillåter forskare att studera växt- och djurpopulationer spridas över stora områden. De är billiga, relativt lätta att designa och anpassningsbara för att studera ojämnt fördelade populationer. Kvadrater fungerar bra för att observera förändringar i hela befolkningen över tiden, inklusive distributionsmönster, häckning och övergripande hälsa.

  Vissa studietekniker fungerar emellertid inte med kvadrater. Exempelvis kan fånga-återtagande tekniker som tillåter forskare att studera enskilda djur inte fungera med kvadrater eftersom även långsamma djur kan röra sig ur studiegränserna mellan provperioderna.

  Studiebefolkningar

  Växter, långsamma djur och snabbare djur med ett litet urval (som insekter) är idealiska för kvadratstudier. Myror rör sig till exempel ganska snabbt men organiserar alltid runt en stationär myrhöjd. Kvadrater är användbara för att studera både fördelningen av myrhällen inom ett större område och myrbeteende inom provområdet.

  Kvadratmönstret är inte användbart för att studera mycket snabba djur som inte kommer att ligga inom kvadratgränserna. Generellt är kvadratprovtagningen mindre skadlig för de flesta arter jämfört med andra metoder - så länge som studien sker i fältet. Vissa djur kan uppleva skada om forskaren samlar in befolkningen i kvadratet istället för att studera den på fältet.

  Användarvänlighet

  Jämfört med andra provtagningsmetoder är kvadrater relativt enkla att använda. Kvadratplottor är likformiga i storlek och form och fördelade slumpmässigt i hela provområdet, vilket gör studiedesignen enkel. De är också en av de mest prisvärda teknikerna, eftersom de kräver mycket få material. Kvadratprovtagning kan emellertid vara fysiskt krävande, eftersom forskare brukar räkna individerna inom varje plot i fältet.

  Studiefel

  Trots den relativt enkla utformningen av kvadratstudier är det möjligt att introducera fel i ett projekt. Kvadrater som är för stora, för små eller åtskilda felaktigt resulterar ofta i fel. Till exempel kräver större arter större tomter. Slumpmässigt fördelade kvadrater som är för små kan sakna för många individer, vilket resulterar i underrepresentativa uppskattningar av befolkningsstorlek. Forskare som är inkonsekventa när man räknar eller släpper ut arter som bara ligger delvis inom gränserna, kan också införa fel.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com