• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur man förhindrar uttömning av naturresurser

  Från fossila bränslen till rent vatten använder samhället en enorm mängd naturresurser. Vissa naturresurser, till exempel solljus eller vind, är förnybara och riskerar inte att tappas ut, medan andra, som naturgas eller träd, måste bevaras, eftersom de inte kan bytas ut så fort de används.
  Minska beroendet av fossila bränslen

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com