• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Typer av tusenbehållare i Kalifornien

  Halvmåner har en maskforms grundläggande kroppsform, men de har också ben och tänder, ofta med en giftig bit som kan vara mycket smärtsam. Namnet betyder "hundra ben", men de har i allmänhet bara 10 till 30 par ben, med ett par fäst vid varje segment. De är köttätande och tenderar att byta på små ryggradslösa djur. Det finns många typer av Kaliforniens tusenbehållare, av vilka många bor också utanför staten.

  TL; DR (för länge; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com