• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Metoder för bortskaffande av hushållsavfall

  Hushållsavfallshantering är en fråga som är viktig för förvaltningen av alla stadsområden. Städer som inte har en fungerande plan för avfallshantering står inför risker för att sjukdomar går i drift och ekonomisk aktivitet som stoppar. Majoriteten av de nordamerikanska städerna använder sanitetsavfallsmetoden för bortskaffande av avfall, som har fungerat ganska bra länge; i situationer där utrymmet är i högsta grad är förbränning och materialåtervinningsbaserat avfallshantering emellertid mer sannolikt att komma i framkant.
  Avfallshantering av sanitärt deponi enkel dumpningsplats, på grund av att avfallsmaterial hanteras på ett mer kontrollerat sätt för att bevara kvaliteten på grundvattnet i området. Lättare material placeras i botten av sanitetsavfallet, som innehåller huvuddelen av giftiga föreningar och därmed skyddar den lokala miljön. Enligt University of Michigan webbplats, efter att varje dags nytt avfall har lagts till, läggs ett nytt jordlager för att täcka avfallet i hopp om att det går sönder innan deponiets barriär mellan avfallet och grundvattnet bryts ned. Sanitära deponier kräver kontinuerligt underhåll och behandling av avloppsvatten samt återvinning av giftiga gaser, vilket gör dem potentiellt farliga om de lämnas försvårade tillräckligt länge för att system ska kunna misslyckas. Den huvudsakliga bristen i konceptet med sanitetsfyllning är att det kontinuerligt förbrukar mark och resurser för att innehålla avfallet, förutom att det är potentiellt ekologiskt skadligt. Deponier kan också kväva tillväxten av en stad på grund av att de vanligtvis är konstruerade i nuvarande stadsgränser utan att redovisa potentiella tillväxt och behov av markanvändning. Ingen kommer att vilja köpa fastigheter på eller i närheten av en deponi, vilket gör deponiet självt och det omgivande området till ett ordspråkigt ingenmandsland. där utrymmet är högre eller på platser där det inte finns någon sanitetstjänst som tillhandahålls av lokala myndigheter. Även om förbränning kan ge befrielse från att hantera huvuddelen av materialavfall eliminerar det inte helt problem. Allt i den brinnande förbränningsanläggningen som innehåller ett giftigt ämne, särskilt tungmetalloxiska ämnen, kommer att skickas upp skorstenen och gjutas som aska över hela det omgivande området. Toxinen från förbränning av avfall byggs sedan upp i den lokala befolkningen, vilket bidrar till en mängd olika hälsoproblem, allt från astma till tungmetallförgiftning och till och med cancer. Förespråkare för bortskaffande av förbränning påpekar att energi kan erhållas genom förbränning av avfallsmaterial; hälsokostnaderna kompenserar emellertid sannolikt eventuella vinster från förbränning av osorterat avfall. Förbränning i kombination med ordentlig avfallssortering kan vara effektiv i rimligt säkra åtgärder, så länge materialen som förbränns endast är enkelt organiskt avfall och inte tillverkade varor.
  Materialåtervinning sortering Avfallshantering |

  konceptet med återvinning till en helt ny nivå, där hela stadens avfall sorteras efter materialspecifikationer, och så mycket av det återvinns för upparbetning som möjligt. Även om ett sådant projekt vid första anblicken kan verka skrämmande, tråkigt och dyrt, är det möjligt för det motsatta att vara sant. Moderna framsteg inom robot- och automatiserad teknik kan göra det möjligt att sortera avfallet utan direkt mänsklig kontakt, och de återvunna materialen kan säljas för vinst och därmed bidra till att hålla systemet hållbart och potentiellt ekonomiskt fördelaktigt. Material som finns i kommunalt avfall som aluminium, stål, koppar, plast m.fl. är mycket efterfrågan på aktuell industriell produktion, vilket gör en storskalig sortering av avfall för återvinningsändamål så mycket mer livskraftig.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com