• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Typer av organismer som kan använda fotosyntes

  Fotosyntetiska arter utgör basen för livet på jorden på många sätt. Kanske mest anmärkningsvärt omvandlar de vatten, solljus och koldioxid till syre för andra varelser medan de gör socker för sig själva. Jorden stöder många organismer som har det gröna pigmentet där fotosyntes inträffar. En del, som växter, är välkända för sin roll i att ge luft och näring till många ekosystem. Andra, som alger, vissa bakterier och till och med vissa djur, har också förmågan att skapa sitt eget socker och använda det som kemisk energi.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Livet på jorden beror på fotosyntes, en process som förändrar koldioxid och solljus till syre och socker. Växter, alger, cyanobakterier och till och med vissa djur utför fotosyntes.
  Fytoplankton: Essential for Air

  Fytoplankton spelar en viktig roll i jordens miljö. I likhet med vanliga växter använder denna breda kategori - som inkluderar encelliga växter, bakterier och alger - klorofyll för att omvandla koldioxid, solljus och vattenbaserade näringsämnen till syre. Dessa mikroskopiska organismer finns i både sötvatten och saltvatten och utgör grunden för livet i havet och ger allt från större planktonarter till enorma valar med näring. I likhet med skogar absorberar fytoplankton enorma mängder koldioxid, och forskare uppskattar att dessa små organismer tillsammans skapar den största delen av syre på jorden. Fytoplankton spänner över olika, större kategorier av fotosyntetiserande varelser, men deras bidrag till miljön är kanske det största.
  Alger: Från mikroskopiskt till makroskopiskt
  Fotolia.com "> ••• kelp på akvaribild av Daniel Gillies från Fotolia .com

  Vanligtvis i de flesta vattendroppar varierar alger i storlek dramatiskt från små, encelliga organismer i plankton till kelpfronds 200 meter högt i havet. Liksom växter fotosyntetiserar altsorter för att skapa den kemiska energin de behöver för Överlevnad. Algearter skiljer sig dock från växter eftersom de saknar ordentliga löv, rötter och förplantningsorgan. Olika algarter innehåller olika färger av kloroplast - grön, blågrön, röd och brun.
  Växter: Matar världen
  Fotolia.com "> ••• mossbild av Amjad Shihab från Fotolia.com

  Den mest kända gruppen av fotosyntetiserande varelser, växter fungerar som en viktig del av världens ekosystem. Många akvatiska och landdjur använder växtarter som mat, och stora miljöer som består av växter bidrar med syre till jordens atmosfär - Amazonas regnskogar skapar cirka 20 procent av världens syre. Deras blad eller bladersättningar innehåller klorofyll, platsen för fotosyntes, som bidrar till deras gröna färg.
  Cyanobacteria: The First Photosynthesizers?
  ••• Mikhail Kotov /iStock /Getty Images

  Mikroskopiska och vattenbaserade varelser, cyanobakterier är bland de äldsta befintliga arterna på jorden, som går tillbaka mer än 3,5 miljoner år. Vissa forskare tror att kloroplasten i växtceller utvecklats genom endosymbios, en process som såg cyanobakterier börja leva i växtceller. Detta partnerskap bildades vid någon tidpunkt i antingen den proterozoiska eller kambriska perioden. Bakteriecellerna använder växtcellerna som ett hem och i sin tur producerar de mat till sin värd. Medan de är små bildar cyanobakterier kolonier som är tillräckligt stora för att ögat ska kunna se.
  Djur: Sällsynta men inte hörda av

  Medan många djur äter fotosyntetiska varelser, är det bara ett fåtal som kan fotosyntetisera. Havssneglar stjäler generna som tillåter alger att fotosyntes när de äter dem och överför algcellerna till deras avkommor. Fläckiga salamandrar har ett liknande förhållande till alger, men som ryggradsdjur är det särskilt speciellt eftersom de flesta varelser med ryggar har immunsystem som tenderar att döda främmande kroppar som alger. Vissa forskare teoretiserar att orientaliska hornet kan hämta energi från solljus, även om det inte verkar vara korrekt fotosyntes. Andra forskare teoretiserar att fotosyntes sällan utvecklats hos djur av flera skäl: Exponering för värme och ultraviolett ljus kan vara farligt; behovet av stora ytor strider mot andra överlevnadsstrategier hos djur; och det finns hälsoproblem i samband med sockerrika dieter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com