• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Jätte kackerlackor som lever i palmträd

  Den amerikanska kackerlackan (Periplaneta Americana Linnaeus) är den största vanliga kackerlackan. Den är i genomsnitt 1½ till 2 tum lång. Dessa kackerlackor är vanligtvis en utomhusart som lever i träd, som palmer, vedar och avloppssystem. De är rödbruna i färgen. Det finns sätt att kontrollera den amerikanska kackerlackainfektionen på palmerna.
  Baits

  Amerikanska kackerlacka beten har giftiga ingredienser formulerade i en matkälla. De mest effektiva aktiva toxiska ingredienserna inkluderar hydrametylnon och fipronil. En professionell skulle applicera bete som innehåller de aktiva toxiska ingredienserna dinotefuran, imidacloprid, fipronil, hydramethylnon, indoxacarb eller acetamiprid. Amerikanska kackerlackbitar säljs som damm, geler, pasta eller granulat. Dammbetor ska appliceras med en glödlampa. Pastor och geler har en spruta för applicering i sprickorna på palmträdet. De granulära betena bör appliceras runt omkretsen av träden. Kackerlacka betar har låg toxicitet för djur, som katter och hundar.
  Insekttillväxtregulatorer

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com