• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad släpper växter ut i luften?

  Växter andas genom mikroskopiska porer i undersidan av bladen; dessa porer kallas stomata. Växter kan öppna eller stänga sina stomata för att reglera mängden gasutbyte som äger rum.
  Typer

  Det finns tre typer av gaser som växter släpper ut genom deras stomi: koldioxid, syre och vattenånga. Var och en av dessa gaser är en biprodukt av en process som är väsentlig för växternas överlevnad.
  Funktion

  Växter producerar koldioxid genom cellulär andning. Mängden koldioxid som de släpper är emellertid mycket mindre än den mängd koldioxid de konsumerar genom fotosyntes. Fotosyntes frisätter syrgas som en biprodukt och syret diffunderar ut genom bladens stomi. Växter tappar också vattenånga genom sin stomata; denna process med vattenförlust kallas transpiration.
  Effekter

  Transpiration är väsentlig för växter; i kombination med den höga ytspänningen i vatten skapar det undertryck som drar vatten upp växtens stam och från rötterna. Även om det minskar deras tillväxthastighet kommer många växter ändå att stänga sina tomater som svar på stress orsakade av torka för att undvika uttorkning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com