• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Egenskaperna hos gyllene alger

  Gyllene alger är encelliga organismer tilldelade klassen Chrysophyceae. Dessa organismer finns mest i sötvattenområden som sjöar, floder och dammar. I allmänhet observeras guldalger som fria badorganismer, medan vissa arter uppvisar kolonialt beteende. Gyllene alger anses vara viktiga för ett ekosystemets livsmedelskedja, eftersom de är den primära livsmedelskällan för vitala organismer och deras närvaro bidrar till överflödet av högre matkällor i kedjan.
  Fotosyntes

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com