• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur lagrar växter överskottssocker?

  Alla levande organismer bildas av enheter som kallas celler. Alla celler innehåller DNA för att skapa andra celler. Cellerna är semipermeabla, vilket innebär att de tillåter vissa ämnen att komma igenom membranet och förneka andra åtkomst. Växtcellerna är lite mer komplexa. De har inre underavsnitt som kallas organeller och mikrofibrer som bildar ett cytoskelett i en kärna bunden till membranet som innehåller DNA. Oanvända sockerarter i växter lagras som stärkelse. Stärkelse anses vara ett komplext socker.
  Cellväggen

  En växtcellsvägg har en barriär som membranet pressar mot och som den använder för att upprätthålla en styv struktur. Inuti växten lagras överskott av socker som stärkelse. Stärkelse erkänns som en viktig del av livsmedel som intas i människokroppen, för att användas som energi eller lagras som fett. På samma sätt använder växten dessa stärkelser som lagrade matkällor. I woody växtstammar lagras stärkelse också för senare användning som energi. Träd är kända för att skapa socker genom fotosyntes; det oanvända sockret transporteras genom floemet, förvaras i stammen eller rötter som stärkelse och vänder sedan tillbaka till socker för att användas som energi igen i början av en ny vår.
  Glukos

  Glukosenheter i växter är kopplade i linjära bindningar. När växter behöver energi för cellarbete hydrolyserar de den lagrade stärkelsen och släpper glukosunderenheterna. Den strategiskt grenade polymeren av glukos som används i detta förfarande är känd som amylopektin; det och amylos utgör de två huvudkomponenterna i stärkelse. Stärkelsen i sig är tillverkad av minst 70% amylopektin, vilket utgör huvuddelen av anläggningen som används för energilagring.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com