• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så här hittar du området i Math

  Hitta ett område med en form är väldigt enkelt, så länge du vet rätt formel. De vanligaste formerna för att hitta området är rektanglar och cirklar. Var och en av dessa former har sin egen distinkta områdesformel. För att hitta området i en cirkel måste du använda en räknare som har en knapp för pi. Om du använder en kalkylator som inte har den här knappen kan du approximera området genom att ersätta 3,1415 för pi.

  Multiplicera längden på en rektangel med dess bredd för att hitta dess område. Om exempelvis en rektangel har en längd på 7 fot och en bredd på 4 fot är dess yta 28 kvadratfot.

  Dela en cirkels diameter med 2. Detta ger dig en radie. Till exempel, om en cirkel har en diameter på 20 meter, är dess radie 10 meter.

  Runda cirkelns radie, vilket innebär att den multiplicerar den själv. Använda exemplet, 10 x 10 = 100.

  Multiplicera numret som erhållits i steg 3 med pi. Detta ger dig cirkelområdet (100 x pi = 314.15 kvadratfot).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com