• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man använder trigonometri i arkitekturen

  Forntida arkitekter måste vara matematiker eftersom arkitektur var en del av matematiken. Med hjälp av matte och design principer, byggde de pyramider och andra strukturer som står idag. Eftersom vinklar är en invecklad del av naturen, sines, cosines och tangenter är några av de trigonometrifunktioner som gamla och moderna arkitekter använder i sitt arbete. Landmätare använder också trigonometri för att undersöka mark och bestämma dess gränser och storlek. Även om landmätare utför denna uppgift, kan arkitekterna förlita sig på undersökningar vid konstruktion av strukturer.

  Gleaning Viktig information från trianglar

  En av de vanligaste arkitektoniska användningarna för trigonometri är att bestämma en strukturens höjd. Arkitekter kan till exempel använda tangentfunktionen för att beräkna en byggnads höjd om de känner till deras avstånd från strukturen och vinkeln mellan ögonen och byggnadens topp; klinometrar kan hjälpa dig att mäta dessa vinklar. Det här är gamla enheter, men nyare använder digital teknik för att ge mer exakta mätningar. Du kan också beräkna en strukturens avstånd om du känner till en clinometervinkel och strukturens höjd.

  Grundläggande strukturteori

  Förutom att utforma hur en struktur ser ut måste arkitekter förstå krafter och lasta det agera på dessa strukturer. Vektorer - som har en utgångspunkt, storlek och riktning - gör att du kan definiera dessa krafter och belastningar. En arkitekt kan använda trigonometriska funktioner för att arbeta med vektorer och beräkna belastningar och krafter. Du kan till exempel använda sinus- och cosinusfunktionerna för att bestämma en vektors komponenter om du uttrycker det i förhållande till vinkeln som den bildar i förhållande till en axel.

  Trussanalys och trigonometri

  Designa strukturer som kan hantera belastningskrafter som tillämpas på dem är viktiga för arkitekter. De använder ofta trusser i sin design för att överföra en strukturens belastningskrafter till någon form av stöd. Ett truss är som en stråle men lättare och effektivare. Du kan använda trigonometri och vektorer för att beräkna krafter som är i arbetet i trusser. En arkitekt kan behöva bestämma påfrestningar på alla punkter i ett truss med sina diagonala medlemmar i en viss vinkel och kända belastningar som är knutna till olika delar av den.

  Moderna Arkitekter och Teknik

  Undersök en modern stadens skyline och du kommer förmodligen att se en mängd estetiskt tilltalande och ibland ovanliga byggnader. Förutom trigonometri använder arkitekter kalkyl, geometri och andra former av matematik för att designa sina skapelser. Strukturer behöver inte bara vara bra utan måste också uppfylla byggreglerna. Beväpnad med höghastighetsdatorer och sofistikerade datorstödda designverktyg utnyttjar moderna arkitekter matematikens fulla kraft. Till skillnad från gamla arkitektoniska trollkarlar kan dagens arkitekter skapa virtuella modeller av projekt och anpassa dem efter behov för att skapa fascinerande strukturer som styr uppmärksamhet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com