• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man använder en elektronisk balans

  Elektroniska saldon har blivit standardutrustning för många högskolor och högskolans kemiska avdelningar. De tillåter användaren att snabbt och noggrant mäta massan av ett ämne till en noggrannhet som är omöjlig för att traditionella saldon ska uppnås. Detta är särskilt viktigt i experiment som kräver exakta mängder av varje ämne för att uppnå de önskade resultaten. Populariteten hos den elektroniska balansen beror också på dess extrema användarvänlighet på alla nivåer.

  Placera den elektroniska balansen på en platt, stabil yta inomhus. Balansens noggrannhet är beroende av minutfaktorer och vind, skakiga ytor eller liknande krafter kommer att göra att mätningarna inte är korrekta.

  Tryck på "ON" -knappen och vänta tills balansen visar nollor på den digitala skärmen .

  Använd tang eller handskar för att placera den tomma behållaren du ska använda för att ämnet ska mätas på balansplattformen. Fingeravtryck och andra fetter från dina händer lägger till massa och måste undvikas för noggranna mätningar.

  Tryck på "Tare" eller "Zero" knappen för att automatiskt dra av behållarens vikt från framtida beräkningar. Den digitala displayen visar noll igen, vilket indikerar att behållarens massa lagras i balansens minne.

  Lägg försiktigt ämnet i behållaren. Idealiskt görs detta med behållaren fortfarande på plattformen, men det kan tas bort om det behövs. Undvik att placera behållaren på ytor som kan ha ämnen som kommer att lägga till massa i behållaren, t.ex. pulver eller fett.

  Placera behållaren med ämnet tillbaka på balansplattformen om det behövs och registrera massan enligt vad som anges av digital display.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com