• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar huvudet på en nedsänkbar pump

  Underdrivna pumpar används ofta i undervattensbrunnar och huvudet på en sådan nedsänkt pump är en viktig mängd för att bestämma, eftersom den berättar hur väl din pump fungerar. Huvudet är en mätning av vattentrycket, vanligtvis uppmätt som ett avstånd över en referenspunkt. Det statiska huvudet kan hjälpa dig att bestämma hur mycket vatten som finns tillgängligt för en vattenpump, och beräkning av denna mängd är en enkel process.

  Hitta det totala brunnsdjupet. Detta anges allmänt vid brunnsbyggandet. Som exempel kan du säga att brunnen är uppmätt att vara 20 meter djup.

  Bestäm mängden luft i det övre brunnhuset (avståndet mellan vattennivån och brunnens övre del) och brunnsbottningen (avståndet mellan brunnspumpen och brunnens botten), och hitta summan av de två kvantiteterna. Som ett exempel, om vi antar att de två kvantiteterna är båda 5 fot, är summan av de två 10 foten. Ring detta resultat "A."

  Dra av resultatet "A" från det totala brunnsavståndet. I vårt exempel ger 10 fot från 20 fot 10 fot. Detta är huvudet på nedsänknings pumpen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com