• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är kapaciteten på en tankbil?

  Tankbilar är fordon med stora tankar för transport av vätskor. De är utformade för specifika last- och servicekrav, och är byggda i olika storlekar. Tankvagnar är utrustade med ett pumpsystem för lastning och lossning av vätskor.

  Tankartiklar

  Tankar klassificeras som tankvagnar och lastbilar (ingen släpvagn). Tankvagnar klassificeras vidare som: semi, traktor och släpvagn; dubbel, en traktor och två släpvagnar; och släpvagn, en lastbil med en tankkropp som drar en mindre släpvagn.

  Stora tankar

  Semitrailer är tankkonfigurationen med största lastkapacitet, upp till 9,100 liter (34,447 liter ). De andra släpkonfigurationerna, som är något tyngre, kan bära mindre och ha kapacitet upp till 8,900 gallon (33 690 liter).

  Små tankar

  U.S. statliga källor gör ingen klar skillnad mellan stora och små tankfartyg; U.S. Environmental Protection Agency noterar till exempel att "tankbil" är en term som kräver förtydligande. Olika andra källor skiljer små tankfartyg som de med lastkapacitet mindre än 2000 till 3.500 US gallon.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com