• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man konverterar centimeter till kubiska fötter

  Om du är i skolan, gör forskning, gör hemförbättringar eller beräknar någon form av dimensioner, kan det komma en tid när du behöver konvertera centimeter till kubikfot. Överbrygga klyftan mellan mätsystem med den konverteringsmetod som beskrivs här.

  Lär dig vad en centimeter mäter, i motsats till kubikfot. Det finns ingen direktomvandling från centimeter till kubikfot, eftersom en centimeter mäter längd, medan en kubikfot mäter volymen.

  Konvertera centimeter till kubikcentimeter. Du kan inte göra det direkt, av samma skäl som anges ovan: Centimeter mätlängd och kubikcentimeter mätvolym. Om du emellertid mäter dimensionerna för ett område eller en bit av ett objekt i centimeter kan multiplicering av volymen ge volymen. Till exempel, för en låda som har dimensionerna 2 cm, 2 cm och 2 cm, skulle volymen vara 2 x 2 x 2 = 8 kubik cm.

  Konvertera kubikcentimeter i kubikfot. En konverteringstabellen visar att 1 kubikcentimeter = 0.00003531466672 kubikfot. Därför, i vårt exempel ovan, motsvarar 8 kubik cm 0,002825173376 kubikfot.

  Runda dina nummer till närmaste decimal. Gör en överföring och konvertera numren från höger till vänster. Du borde sluta med 0,003 kubikfot efter att du överfört 1.

  Använd konverteringsräknare om du inte har konverteringstabeller till hands. Bara slå i siffrorna i kubikcentimeter, och tryck sedan på "Enter" -funktionen för omvandling av kubikfot.

  Tips

  Det finns webbplatser som publicerar metriska eller enhetskonverteringar. Kolla på länkarna i Resurser för att få reda på mer.

  Varning

  Du kanske inte kan använda denna typ av omvandling när du mäter volymen vätska och gas.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com