• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man hittar radien av en Arc

  I gymnasietometrin studerar du bågar eller segment av en cirkel. Oavsett storleken på bågen kan du använda den för att bestämma radien och storleken på den cirkel som bågen tillhör. Denna färdighet är användbar för konstruktion och teknik. Med hjälp av mätningarna härledda från bågens ackord och linjen som halverar den kan du bestämma radie av en båge.

  Rita bågen på ett pappersark.

  Anslut de två punkterna i båge med en linjal och dra en linje mellan dem.

  Ställ kompasspunkten i ena änden av ackordet och flytta blyertssidan åtminstone halvvägs längs ackordets längd. Rita en båge.

  Rita en båge som passerar genom ackordet. Upprepa för motsatt sida av ackordet.

  Anslut skärningspunkterna för de två bågarna du just ritat med en linje. Denna linje bör löpa vinkelrätt mot ackordet och passera exakt genom sin mittpunkt.

  Mäta längden på ackordet och längden på det bisecting-linjesegmentet från ackordet till toppen av bågen.

  Ange värdena i formeln (h /2) + (w ^ 2 /8h), där h är båghöjden och w är längden på ackordet. Resultatet blir radien.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com