• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik

  När vissa människor hör frasen "flyktig vätska" kan de tro att vätskan är explosiv eller farlig. Den definierande egenskapen som gör en vätska som alkohol flyktig är emellertid att den har en låg kokpunkt, vilket också betyder att det avdunstar lätt vid rumstemperatur. Du kanske tror att för att en vätska förångas, orsakar förlusten av molekyler att de återstående molekylerna blir mindre tätt packade och därför mindre täta, men det gör det inte.

  En relativ förlust

  Du Beräkna densitet genom att dividera en substans massa med sin volym. Exempelvis kommer ett prov med en massa på 500 kg och en volym på 500 kubikmeter att ha en densitet på 1 kilo /kubikmeter: 500/500 = 1. När den vätskan avdunstar, förlorar den molekyler från dess yta, vilket orsakar både dess massa och volym att minska proportionellt, molekylen genom molekylen. Om hälften av provet avdunstas skulle dess massa vara 250 kg och dess volym skulle också sänktas till 250 kubikmeter. Dess densitet skulle fortfarande vara 1 kilo per kubikmeter: 250/250 = 1.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com