• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar området med en oregelbunden trapezoid

  En trapezoid är en fyrsidig polygon med ett par parallella sidor. Om de två icke-parallella sidorna är lika långa, kallas formen ett isosceles eller "regular" trapezoid. Om de icke-parallella sidorna har olika längder är den resulterande formen vad som är känd som en oregelbunden trapezoid. Trots detta ytterligare lager av komplexitet kan området för en oregelbunden trapezid vara en beräknad med en enkel formel.

  Räta upp den raka kanten på en grader längs de kortare av de två parallella sidorna.

  Använd graden för att dra en linje vinkelrätt (dvs i 90 grader vinkel) från den här sidan av trapezan, sträcker sig hela vägen till motsatt parallell sida.

  Markera punkten där den vinkelräta linjen skär den kortare sidan som "A."

  Markera punkten där den vinkelräta linjen skär den längre sidan som "B."

  Mäta avståndet mellan punkterna A och B med en linjal. Ring detta till "trapezoidens" höjd.

  Mät längden på den kortare parallella sidan.

  Mät längden på den längre parallella sidan.

  Lägg till längderna på sidorna tillsammans. Om exempelvis längden från steg 6 (den kortare sidan) var 2 tum och längden på steg 7 (den längre sidan) var 7 in, skulle summan vara 9 tum.

  Dela denna summa med 2.

  Multiplicera svaret från steg 9 med trapezans höjd (från steg 5). Resultatet är området för den oregelbundna trapezoiden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com