• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar ljusavstånd

  Många människor missförstår vad ett "ljusår" är. Även om det låter som ett mått på tiden, eftersom det inkluderar år, är det faktiskt ett avstånd. På ett sätt är det ett avstånd uttryckt i ljusets hastighet, så att du också kan ha andra mått som en ljusdag eller till och med en ljussekund. Detta är emellertid bara en del av historien, eftersom avstånd på kosmisk skala kompliceras av expansionen av rymdtidens tyg. Att beräkna ett ljusår är enkelt, multiplicera helt enkelt ljusets hastighet med antalet sekunder på ett år, men att beräkna kosmologiska avstånd är inte så lätt. Rödförskjutningen av objektet är det enklaste att definiera objektivt, men det finns andra begrepp som det avståndsavstånd som kan vara användbart också.

  TL; DR (för länge; läste inte)

  Hitta avståndet i termer av ljus med formeln:

  d

  L \u003d ct

  Där c
  är ljusets hastighet, d
  L är avståndet, och t
  är tidsperioden. För ett ljusår:

  Ljusår \u003d ljusets hastighet × antal sekunder under ett år.

  Kosmologiska avstånd kan hittas med hjälp av en kosmologisk räknare och rödskiftet av objektet i fråga.
  Hur man beräknar ett ljusår eller annat ljusavstånd

  Beräknar ett ljusår med den enkla formeln:

  Ljusår \u003d ljusets hastighet × antal sekunder på ett år

  Ljushastigheten ges vanligtvis symbolen c
  , och om du multiplicerar den med någon tidsperiod ( t
  ) får du det "ljusavståndet" (< em> d
  L) ur beräkningen. Så du kan skriva:

  d

  L \u003d ct

  Ljushastigheten är ungefär 2.998 × 10 8 meter per sekund, så ett ljusår är:

  Ljusår \u003d 2.998 × 10 8 m /s × 365,25 dagar /år × 24 timmar /dag × 60 minuter /timme × 60 sekunder /minut

  \u003d 9,46 × 10 15 m

  Den beräkningen använde 365,25 dagar per år för att redovisa skottår. På liknande sätt är en ljusdag:

  Ljusdag \u003d 2.998 × 10 8 m /s × 24 timmar /dag × 60 minuter /timme × 60 sekunder /minut |

  \u003d 2.59 × 10 13 m - Kosmologiska avstånd och rödskift

  Avstånd över en kosmologisk skala är komplicerade eftersom rymdtidens hela tyg expanderar ständigt. Så till exempel, om en ljussignal från en avlägsen galax kommer mot oss, rör sig den med ljusets hastighet och antagligen tar hundratals miljoner år att slutföra resan. Under den tiden har rymden i sig utvidgats, så avståndet är ännu längre än det skulle ha varit i början av resan. Detta gör det verkligen svårt att definiera vad det verkligen betyder att säga att något har rest ett visst avstånd genom rymden. Det "kommande" avståndet expanderar tillsammans med rymden, så det står för detta problem, men det är fortfarande inte rätt för alla ändamål.

  Det mest objektiva måttet på avståndet i rymden är "rödskiftet." Detta mäter hur mycket ljusvågen har "sträckt ut" (flytta den närmare den röda änden av spektrumet) på grund av expansionen av rymden under sin resa. Om det rör sig längre kommer det att ha skiftat ljusets våglängd mer.

  Redshift ( z
  ) definieras som:

  z

  \u003d ( λ
  obs - λ
  vila) / λ
  vila

  Var λ
  är symbolen för våglängd och "obs" och "vila" -avsnitt betyder den våglängd du observerar, och våglängden i referensramen där den släpptes, respektive. Du kan hitta våglängden när den släpptes ut baserat på standardvärden erhållna i ett labb eftersom olika ämnen absorberar och avger ljus i specifika delar av spektrumet.
  Hitta det kosmologiska avståndet <<> Att hitta kosmologiska avstånd är ganska utmanande . Även om du kan beräkna det är den bästa metoden att använda en kosmologisk räknare med några standardparametrar som redan matats in. Ange rödskiftet för objektet du vill hitta avståndet till med hjälp av de parametrar som räknaren har föreslagit, och det kommer att returnera många avståndsmått, inklusive det kommande avståndet och ljusets restid. Du kan multiplicera ljusets resetid (omvandlas till sekunder, som i det första avsnittet) med ljusets hastighet för att hitta det avstånd som reset av själva ljuset.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com