• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man skapar en rättvisa Scale
  Rättvisa vågar är en välkänd symbol som representerar "vägning" av två sidor av ett argument och lika, objektiv administration av lagen. En rättvis skala eller balans skala består av en horisontell stråle som ligger på en central svängpunkt, med plattformar som är upphängda i varje ände. Du väger ett objekt genom att ställa in det på en plattform och lägga till förmätta motvikter mot den andra plattformen. Balansstrålen kommer att vara jämn när motvikten väger densamma som föremålet du väger. Du kan konstruera en enkel balansskala med hushållsartiklar.

  Spåra två cirklar på kartongen med glaset för en stencil. Klipp ut cirklarna för att skapa balansplattformarna. Använd blyertsspetsen för att peka tre hål nära kanten av varje cirkel. Hålen ska vara fördelade jämnt så att de skulle bilda en triangel om du ritade en linje för att ansluta dem.

  Skär sex stycken strängar var åtta inches lång. Slå en liten slinga i ena änden av varje sträng. Tie den andra änden av strängen genom ett hål i kartongen. Använd samma mängd sträng för varje knut så strängarna förblir lika långa. Du borde nu ha två kartongcirklar med en sträng bundet genom varje hål och en slinga bunden i den andra änden av strängen.

  Lägg slingorna i en uppsättning strängar genom ena änden av en S-krok. Upprepa med de andra strängarna och S-kroken. Ställ S-krokarna över ändarna av en linjal. Du har nu en balansskala.

  Centrera linjalen på baksidan av en köksstol med plattformarna hängde i varje ände. Justera linjalen efter behov tills balansbalken är horisontell. Experiment genom att placera olika föremål på plattformarna för att jämföra vikter.

  Tips

  Använd en köksskala för att mäta objekt som ska användas som motvikter. Om en torkad böna väger två gram, kan du till exempel bestämma vikten på en sten genom att lägga bönor i den andra änden av skalan. När linjalen är jämn, kommer föremålets vikt att motsvara bönans totala vikt.

  Varning

  Balken på de flesta balansvågar är förankrade till en svängpunkt. Eftersom din skala ligger fritt på stolens baksida, måste du hålla den med en hand för att hålla den faller tills vikten är jämnt fördelad och linjalen kan balansera utan hjälp.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com