• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är det synliga ljusspektrumets egenskaper?

  Det elektromagnetiska spektrumet består av ljuslängder mellan 10 ^ -16 till 10 ^ 8 meter. Majoriteten av detta elektromagnetiska spektrum är osynlig för det mänskliga ögat. Synligt ljus utgör endast en liten del av det elektromagnetiska spektret. Synligt ljus är den del av spektret som är synligt för det mänskliga ögat och har egenskaper som är unika för det elektromagnetiska spektrumets del.

  Våglängdsområde synligt ljus

  våglängder som ögat detekterar är mellan 400 nm (violett) till 700 nm (röd). Färgerna mellan, från längsta till kortaste våglängd, är orange, gul, grön, blå och indigo. Känsligheten hos det mänskliga ögat följer en Gaussisk profil med maximal känslighet för grönt-gult ljus vid 555 nm. Denna känslighet sjunker till 1 procent vid våglängderna 430 och 690 nm vid respektive violett och röd del av spektrat.

  Frekvensområde för synligt ljus

  Frekvensområdet för synligt ljus kan vara beräknat med kännedom om våglängden av synligt ljus. Frekvens definieras som antalet händelser per tidsenhet. Ljusfrekvensen mäts i Hz, eller mängden oscillationer per sekund. Med ekvationen f = c /lamba, där c är ljusets hastighet (3 x 10 ^ 8 m /s) och lamba ljusets våglängd (i meter) beräknas frekvensområdet för synligt ljus. Detta frekvensområde sträcker sig från 7,5 x 10 ^ 14 Hz (violett) till 4,3 x 10 ^ 14 Hz (röd).

  Energibelysning av synligt ljus

  Lysoscillationerna bär med sig en Energivärde. Ljusets energi är direkt proportionellt mot ljusets oscillationsfrekvens och omvänt proportionellt mot dess våglängd. Energiområdet för synligt ljus kan beräknas med ekvationen E = hxf där h är Plancks konstant (6,63 x 10 ^ -34 m ^ 2 x kg /s ^ 2) och f ljusfrekvensen i Hz. Energiintervallet för det synliga spektret varierar därför från 4,97 x 10 ^ -19 Joules (violett) till 2,84 x 10 ^ -19 Joules (röd).

  Vitt ljus - Dispersion

  Synlig ljuset verkar vara vit i färg eftersom det består av nästan alla våglängder av ljus inom det synliga spektret. Ljus kan dispergeras i dess individuella våglängdskomponenter med hjälp av en triangulär prisma. Eftersom brytningsindex för ett givet medium är en funktion av ljusets våglängd, kommer ljuset som kommer in i prisman att böja vid olika vinklar beroende på ljusfrekvensen. Därför visas hela synligt spektrum när ljuset lämnar prisma.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com