• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar Triangle Dimensions

  Trigonometriska funktioner relaterar längderna på en triangels sidor och storleken på dess vinklar. Du kan beräkna längden på någon av triangels sidor från storleken av dess motsatta vinkel och förhållandet mellan vilken som helst annan längd och motsatt vinkel. Matematiker kallar detta förhållande lagen av sines. Den här trigonometriska metoden har applikationer med verkliga vektorproblem, till exempel hur man pilotar ett flygplan medan man motverkar vinden.

  Hitta sinus av vinkeln motsatt av längden som du vet. Om du inte har en vetenskaplig räknemaskin är de tillgängliga online på webbplatser som web2.0calc.com. Om vinkeln till exempel är 35 grader: sin (35) = 0.574.

  Dela den kända längden genom sinusens motsatta vinkel. Om längden mäter sex inches dividerar sex med 0,574 för att få 10,45.

  Hitta sinus av vinkeln motsatt till okänd längd. Om den här vinkeln till exempel är 80 grader: sin (40) = 0.643.

  Multiplicera svaren från steg två och tre: 10,45 x 0,643 = cirka 6,7. Den okända dimensionen är 6,7 inches.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com