• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad är en tryckfossil?

  Imponerande fossiler är också kända som intryckfossiler. De innehåller inte något kolmaterial. Imprint fossiler inkluderar coprolites (fossiliserade avföring), fotavtryck, växter eller spår.

  Typer av sediment

  Impression fossiler bildas i lera och silt sediment. Dessa sediment är finkorniga och fuktiga och kan hålla på ett avtryck under en längre tid.

  Formation

  Imponerande fossiler bildas av en organism som rör sig på något sätt och lämnar ett spår eller spår. Dessa spår bevaras när lera /silt torkar långsamt och täcks av annat sediment. Växter kan också lämna imprintfossiler när de är täckta av sediment. Bladvävnaden försämras och lämnar en avtryck av var bladet en gång var.

  Betydelse

  Impressfossiler kan ge information om en organisms aktivitet och typen av ekosystem som existerade där fossilen hittades.

  Överväganden

  Forskare kan överväga hur vissa organismer flyttade eller interagerade med varandra, inklusive deras gångarter och deras rovdjurförbudsrelationer, baserat på imprintfossiler.

  Dekodning Fossilerna

  Paleontologer har ibland svårt att kräva vilken organism som lämnat avtryck fossilen, särskilt i marina miljöer där det fanns många grävande organismer.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com