• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar arbetscykeln för en frekvens

  En signals arbetscykel mäter den del av tiden en given sändare överför den signalen. Denna tidsfrekvens bestämmer den totala effekten som avges av signalen. Signaler med längre arbetscykler har mer ström. Detta gör signalen starkare, mer pålitlig och lätt detekterad genom att ta emot utrustning. Signaler med längre arbetscykler kräver mindre effektiva mottagare än signaler med kortare arbetscykler.

  Mät pulsbredden på den överförda signalen. Om du inte vet det, anslut signalens utgång till ingången till ett oscilloskop. Oscilloskopskärmen visar en serie pulser som svänger vid frekvensen av signalen. Notera bredden, i sekunder eller mikrosekunder, av varje puls. Detta är pulsbredden eller PW, för signalen.

  Beräkna perioden, eller "T", frekvensen eller "f" med formeln: T = 1 /f. Till exempel, om frekvensen är 20 hz, då T = 1/20, med ett resultat av 0,05 sekunder.

  Bestäm arbetscykeln, representerad av "D" med formeln D = PW /T. Som ett exempel, om PW är 0,02 sekunder och T är 0,05 sekunder, då D = 0,02 /0,05 = 0,4 eller 40%.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com