• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man justerar elektrisk strömstyrka

  Använd Ohms lag för att bestämma hur man justerar strömstyrkan för att nå ett specifikt slutresultat. Ohms lag säger att spänning är produkten av strömmen multiplicerad med motstånd, och strömmen är spänning dividerad med motstånd. Därför, när du bestämmer spänningen och strömnivån du vill få, kan du använda Ohms lag för att uppnå ditt mål.

  Hitta spänningskrav eller "V" i samband med kretsen. Se elschemat. Anta exempelvis 120 volt.

  Välj strömstyrka eller aktuell nivå som du vill nå. Ring detta värde "I." Du väljer baserat på behoven hos din krets. Antag exempelvis att du behöver jag med 5 ampere.

  Beräkna det motståndsvärde som krävs för att nå I med formeln R = V /I. Använd exemplet nummer:

  R = 120/5 = 24 ohm

  Installera ett motstånd med motståndsvärdet från steg 3 i kretsen om du bara behöver en engångsjustering. Om du ändå vill ställa in strömstyrkan kontinuerligt, överväga att installera en potentiometer där du kan öka eller minska strömflödet genom att helt enkelt vrida på en knopp. Använd Steg 1 till Steg 3 för att bestämma det antal resistansvärden du behöver, och välj sedan en potentiometer som rymmer detta intervall.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com