• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar en bandtransportör

  Transportörer kan flytta en last både horisontellt och vertikalt. För att beräkna transportbandets krafttillstånd måste du beakta både hur långt lasten måste röra sig linjärt och hur mycket en lyftmotor lyfter upp. Ingen universell formel länkar dessa variabler till hur mycket ström bältet förbrukar. Tillverkare tillhandahåller istället i systemdokumentationen grafer eller datatabeller för att du ska konsultera sådana beräkningar.

  Konvertera det horisontella transportavståndet till mätare genom att multiplicera det med 0.304. Om bältet exempelvis måste flytta material 260 meter horisontellt: 260 x 0,304 = 79 meter.

  Konvertera din timme frakt till metriska ton genom att multiplicera den med 0.907. Om t ex transportbandet måste flytta 330 ton varje timme: 330 x 0,907 = 300 ton per timme.

  Spåra värdena från steg 1 och 2 på grafen från länken i resurser. Med detta exempel, placera 79-märket på x-axeln och notera korsningen med 300 ton per timme kurvan. Värdet på y-axeln, i det här fallet 6, beskriver den horisontella transportmotorens kraven i kilowatt.

  Konvertera lastens lyfthöjd till meter genom att multiplicera den med 0.304. Om bältet exempelvis höjer materialet med 40 fot: 40 x 0,304 = 12,16 meter.

  Spåra värdet från steg 4 på andra grafen i länken i Resurser. Med det här exemplet hittar du 12 på x-axeln och noterar dess korsning med 300 ton per timme kurvan. Y-axelvärdet avslöjar ett ytterligare effektbehov på 10 kilowatt.

  Lägg ihop kraven från steg 3 och 5: 6 + 10 = 16 kilowatt med total effekt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com