• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
    Användning av motstånd

    Motstånd är elektriska komponenter som hjälper till att kontrollera strömflödet i en krets. Ett högt motstånd innebär att det finns mindre ström för en given spänning. Inuti ett motstånd kolliderar elektroner med joner, bromsar elflödet och sänker strömmen medan de producerar värme.
    Transistorer och lysdioder

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com