• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Brine Vs. Ledningsförmåga

  Ledningsförmåga är ett mått på materialets förmåga att bära en elektrisk ström. Ledningsförmåga kan också mätas för ämnen som saltvatten eller vatten med betydande salthalt.

  Saltvatten

  Termen saltlösning indikerar närvaron av koncentrationer av upplösta oorganiska joner, såsom salt. Den relativa magnituden av denna koncentration bestämmer vattnets salthalt.

  Koksaltlösning

  Koksalt är vatten som är mycket mättat med oorganiska joner eller salter. Enligt definition blir en saltlösning saltlösning när dess saltkoncentration träffar 45 000 mg per liter.

  Ledningsförmåga

  Saltkoncentrationen i vatten bestämmer dess ledningsförmåga. Ju högre saltkoncentration desto högre konduktivitet. Koksaltlösning med den största koncentrationen av salter har följaktligen den högsta konduktiviteten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com