• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så här beräknar du Steady State Voltage

  Spänningsnivåerna i tidsvarierande kretsar ändras över tiden. Tidsvariant innebär att spänningen ramlar upp exponentiellt tills den når stabilitetsspänningen. Av denna anledning sägs en krets vara stadigt stabil när spänningen upphör att förändras över tiden. I en enkel motståndskondensator (RC) krets bestående av en källspänning (Vs), ett motstånd (R) och en kondensator (C) bestäms tiden som krävs för att nå ett stadigt tillstånd, av värdet av R och C. Därför kan ingenjörer konstruera kretsar för att nå stadigt vid en tidpunkt då de väljer varandra genom att justera värdena för R och C.

  Bestäm källspänningen eller "Vs" som strömförsörjning till din krets. Välj till exempel Vs för att vara 100 volt.

  Välj värdet på motståndet, R, och kondensatorn, C, för din krets. R är i enheter av ohm och C är i enheter av mikrofarader. Antag att R är 10 ohm och C är 6 mikrofarader.

  Beräkna stabilitetsspänningen med formeln: V = Vs (1-e ^ -t /RC) där e ^ -t /RC är exponent e till den negativa effekten av t dividerad med RC. Variabeln t representerar den förflutna tiden sedan Vs var påslagen. Till exempel:

  vid t = 0 sekunder RC = 10 x 0.000006 = 0.00006 t /RC = 0 /0.00006 = 0 e ^ -t /RC = e ^ -0 = 1 V = 100 (1-1 ) = 100 (0) = 0 volt

  vid t = 5 mikrosekunder RC = 10 x 0,000006 = 0,00006 t /RC = 0,000005 /0,00006 = 0,083 e ^ -t /RC = e ^ -0,083 = 0,92 V = 100 (1 - 0.92) = 8 volt

  vid t = 1 andra RC = 10 x 0.000006 = 0.00006 t /RC = 1 /0.00006 = 16666.7 e ^ -t /RC = e ^ -16666.7 = 0 (effektivt) V = 100 (1-0) = 100 volt (steady state)

  I detta exempel ökar spänningen från 0 vid t = 0 till 100 volt vid t = 1 sekund och den kommer att förbli vid 100 när t ökar. Till följd av detta är 100 volt den stadiga spänningen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com