• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar interstitiell hastighet

  Interstitialhastighet är ett mått på hur snabbt vatten strömmar genom ett medium i en viss riktning. Att veta hur man beräknar interstitiell hastighet kan vara användbar i en mängd olika situationer, såsom vid utvärdering av effektiviteten hos ett vattenfilter. Ekvationen för bestämning av vattenturtall är lätt att lösa när du vet värdena för hydraulisk ledningsförmåga, hydraulisk gradient och porositeten hos det medium som vattnet passerar genom.

  Ställ in den matematiska ekvationen V = (CG) /P. I denna ekvation representerar V interstitialhastighet, C står för hydraulisk konduktivitet, G är hydraulisk gradient och P är mediets porositet.

  Sätt in värdena för hydraulledningsförmågan, hydraulisk gradient och porositet i ekvationen. Om ledningsförmågan exempelvis är 100 fot per dag med en gradient av 10 fot och mediets porositet är .01, är ekvationen V = (100 X 10) /. 01.

  Lös ekvationen genom att multiplicera ledningsförmågan och gradienten. Därefter dela det numret med mediets porositet. I exemplet V = (100 X 10) /.01 är interstitialhastigheten 100 000 fot per dag.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com