• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man mäter en transformator KVA

  En transformator är en elektrisk enhet som används för att omvandla ström från källan, vanligtvis ett verktygsföretag, till den kraft som krävs av lasten. Lasten kan vara ett hus, en byggnad eller något annat elsystem eller apparat. Transformatorn består av en primär- och sekundärlindning, där omvandlaren omvandlar strömmen till laddningen via utgångsledningarna för sekundärlindningen när ingångseffekt tillförs primärlindningen. Transformatorer är klassade eller dimensionerade i form av KVA, effektnivån i kilovolt-ampere.

  Hitta den ingångsspänning som krävs av den elektriska belastningen som är ansluten till transformator sekundärlindning. Ring det här värdet "Vload". Se laddningens elektriska schema. Antag exempelvis att Vload är 120 volt.

  Hitta det aktuella flödet som krävs av den elektriska belastningen. Ring detta värde "Iload." Se laddningens elektriska schema. Om värdet på Iload inte är tillgängligt, leta in ingående motstånd, eller "Rload" och beräkna Iload genom att dela Vload genom Rload. Antag att Iload är 30 ampere.

  Bestäm strömkraven för belastningen i kilowatt eller "KW". Kalla det KWload. Använd formeln: KWload = (Vload x Iload) /1000. Fortsätter med exempel numrerar:

  KW = (120 x 30) /1000 = 3600/1000 = 3,6 KW

  Hitta kraften i kilovolts-ampere eller KVA, som krävs för att leverera KW i steg 3 till belastningen med formeln: KVA = KW /0,8 (0,8 är den typiska effektfaktorn förknippad med en belastning). Fortsätter med exemplet siffer:

  KVA = 3.6 /0.8 = 4.5 KVA.

  Hitta och installera en transformator som är märkt på KVA-nivå som finns i steg 4 eller något högre. Transformatorer köps till exempel i standard KVA-storlekar som 5 KVA, 10 KVA, 15 KVA och så vidare. I exemplet där KVA är 4,5, kommer en 5 KVA-transformator att tillämpas.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com