• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar planär densitet

  Atomer kan packas ihop tätt eller löst. I kristallina material som metaller är atomer förpackade på periodiska, tredimensionella arrays. I icke-kristallina material, såsom kiseloxid, utsätts inte atomer för periodisk förpackning. Den grundläggande komponenten i en kristallstruktur är en enhetscell. Planär densitet är ett mått på packningstätheten i kristaller. Den plana densiteten hos en ansiktscentrerad kubikcell kan beräknas med några enkla steg.

  Beräkna antalet atomer som är centrerade på ett visst plan. Som ett exempel finns det 2 atomer på ett (1 1 0) plan för en FCC-kristall.

  Hitta planetens plan. Som ett exempel är området för ett (1 1 0) plan för en FCC-kristall 8_sqrt (2) _R ^ 2 där "R" är radien av en atom i planet.

  Beräkna plan densitet med Formeln:

  PD = Antal atomer centrerade på ett visst plan /Area av planet.

  Ersätt värdet beräknat i steg 1 för täljaren och värdet beräknat i steg 2 för nämnare.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com