• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konvertera LB per SEC till CFM

  Vätskeflöde är en nyckelkomponent för att mäta prestanda hos ett rörsystem. Allt från en pump i ett bubbelbadkar till en stor vattenhuvud är bedömd utifrån hur mycket vatten det kan flytta under en viss tid. Högtryckssystem levererar mer vatten, men kräver också större konstruktion för att bättre klara det tryck som vattnet ställer på dem. För att jämföra system och kapacitet, kolla på deras CFM (kubikfot per minut) betyg, vilket du kan behöva härleda för system som rapporterar i pund per sekund.

  Mät flödeshastigheten så exakt som möjligt med ett verktyg som ger dig ett resultat i pund per sekund. Alternativt kan du använda en fördefinierad mätning om du har en tillgänglig.

  Multiplicera mätningen per kilo per sekund med 60, vilket är antalet sekunder i en minut. Resultatet av denna beräkning är flödeshastigheten mätt i pund per minut.

  Dela upp pund per minut mätning med 62,4. Detta ger dig mätningen i kubikfot per minut, eller CFM.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com