• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar du KPS till PSI

  Kilopascals, eller tusentals pascals, representeras av kPa; pund per kvadrattum är psi. Båda är tryckåtgärder, så man kan omvandlas till den andra. Pascals är den metriska systemenheten för tryck, psi är den kejserliga enheten och kan vara mer bekant för amerikanerna. Cykeldäckstryck eller barometertryck är exempel på siffror som vanligen uttrycks i kPa; de som är mer bekanta med det kejserliga systemet kan välja att konvertera dessa nummer till psi. Konverteringsprocessen är enkel.

  Skriv ner antalet kilopascals. Till exempel, 12,5 kPa.

  Multiplicera numret från steg 1 med 0,14504. I vårt exempel, 12,5 x 0,14504.

  Skriv ner resultatet. Produkten representerar vårt ursprungliga nummer konverterat till pund per kvadrattum. I vårt exempel är detta 1.813 psi.

  Tips

  För att konvertera psi till kPa, multiplicera med 6.8947.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com