• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur fungerar en pump?

  En pump är vilken som helst enhet som är avsedd att underlätta rörelse av en vätska. Pumpar förskjuter vätskor, vilket gör att den rör sig ner eller ut ur ett rör. De flesta pumpar använder någon form av kompressionsåtgärder för att förflytta vätskan. Denna kompressionsåtgärd kräver ibland en motor som verkar för att sätta på trycket på vätskan för att förskjuta det. Denna motor kan drivas av en mängd olika bränslen, så länge den har den kraft som behövs för att förflytta vätskan. De flesta pumpar är antingen positiva förskjutning eller rotodynamiska.

  Positiva förskjutningspumpar

  Positiva förskjutningspumpar fungerar genom att fånga och förflytta mängder av vätska. Detta medför att fluiden förskjuts och rör sig längs pumpens längd och genom dess urladdning. Vätskan måste fortlöpande förflyttas för att vätskan ska kunna tömmas ur pumpen.

  Rotodynamiska pumpar

  Rotodynamiska pumpar använder rörelse för att generera mer energi i en vätska och sedan orsaka att vätskan rör sig längs ett rör. Pumpar som dessa använder generellt en motor för att vrida en anordning som ökar trycket på en vätska eller kommer att öka flödeshastigheten hos vätskan med hjälp av centrifugalkraften.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com